Förberedelserna inför nästa utställning pågår.FALNANDE SPRÅK


UR FINNSKOGEN

18 juni–28 augusti

Medverkande konstnärer: Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström, Therése Olsson.


Falnande språk – ur Finnskogen följer de historiska spåren av svedjebrända utmarker och förgrenar sig i genljudet av de röster som den skogsfinska migrationsrörelsen bar med sig hit en gång. Nu är de röster i ett språk där tungorna har tystnat, med ett begrepp om våra omgivningar som riskerar att glida ifrån oss helt.


Genom att sammanfläta olika tider och lager av perspektiv vill utställningen öppna upp för dialoger kring de maktstrukturer, koloniala förhållanden och tolkningsföreträden som genom historien har bidragit - och fortfarande bidrar - till undanträngningar av identiteter och språkliga betoningar och nyanser i våra begrepp om världen.


Konstnärernas gestaltningar i fotografi, skulptur, installation och rörlig bild kan betraktas som ett performativt förhandlande med detta historiska material och bjuda in till en vidare reflektion där finnskogen fungerar som en utgångpunkt också i läsningen av vår egen tid.Falnande språk – ur Finnskogen arrangeras av Kultur Gävleborg tillsammans med samverkansparter i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Tidigare (klicka på bild för mer info)

Tillbaka till naturen

/ Grupputställning som skildrar hur förhållandet mellan natur och kultur, människa och landskap, gestaltas idag.

29 maj-28 augusti 2021


Helene Schmitz

/Ahlbäckpristagare 2019

Fotoutställning med två bildserier från projektet "Thinking Like a Mountain".

10 oktober–8 november 2020

Anders Björnhager
/ Retrospektiv med måleri och objekt
(Ahlbäckpristagare 2018)

5 oktober – 3 november 2019

Stefan F Lindberg
/ "Drömmen om ett bättre liv"
(Ahlbäckspristagare 2017)

6 – 28 oktober 2018

Identitet/Identity/Identiteeti
/ Finsk samtidskonst

18 juni – 16 augusti 2017

International Print Triennal
/ Grupputställning

10 – 12 december 2017

Jessica Fleetwood

/Ahlbäckpristagare 2020

2 – 31 oktober 2021Någonting är på gång

/ Grupputställning om arbetet som verksam och återvändande konstnär i Dalarna. 

13 juni–16 augusti 2020

Jubilarens Val - Konst i Dalarna
/ En konstsalong med 60-talet yrkesverksamma konstnärer i Dalarna.

7 – 15 september 2019

Helena Blomqvist
/ "Florentine"

20 juni – 19 augusti 2018

Sara Jordenö
/ Visning av filmen "Diamantfolket"

23 april 2017

Ulrika Mars

/ "Att fara"

6 oktober – 9 november 2016

Från gatan
/ Hyllningsutställning till gatukonst
och kultur från det offentliga rummet

14 december 2019 – 1 mars 2020

Arbete/Existens
/ En grupputställning om arbetet - som livsinnehåll, gemenskap och hopp.

7 juni – 11 augusti 2019

Magnus Lönn

/ "Fantastik och Ordsaker"

24 mars – 23 april 2018

Transition II
/ Samlingsutställning
19 mars – 23 april 2017

Kvinnorna i arbetslivet och konsten
/ Ahlbäcksdagarna

4 – 6 oktober 2016