Jessica Fleetwood
Ahlbäckpristagare 2020
2 – 31 oktober 2021


Göran Greider inviger utställningen: Lördag 2 oktober kl. 13.30. Ingen föranmälan.


Liksom Johan Ahlbäck är 2020 års pristagare Jessica Fleetwood starkt präglad av järnverket som arbetsplats och bruket som samhälle. Född och uppvuxen i Oxelösund utbildade hon sig till tecknare, smed och skulptör. I utställningen ”Kvinnor i verkstadsindustrin” gestaltar hon kvinnliga svetsare och järnbruksarbetare utskurna i plåt i naturlig storlek i en tidsperiod från andra världskrigets England till dagens Sverige.

Hon är en konstnär med en förkärlek att smida metallskulpturer med feministiska övertoner. En av drivkrafterna i konstnärskapet är passionen för rättvisa och lika rättigheter för män och kvinnor över gränserna. Det är viktigt att synliggöra kvinnor från både historia och nutid. En av utgångspunkterna har gamla bilder bl.a. på kvinnliga verkstadsarbetare från 1940-talets efterkrigstid i England varit; kvinnor som bl.a. svetsar bombplan.


Jessica Fleetwood skissar, översätter och smider i järn i sin egen smedja på bruket i Fengersfors. Hon är en av 10 konsthantverkare som grundade konstnärskollektivet Not Quite. Tillsammans med en konstnärskollega från Not Quite har hon startat konst- och hantverksföreningen Paracraft som i samverkan med parasportförbundet Sverige verkar bland personer med fysisk/intellektuell funktionsnedsättning samt blindhet.


Varmt välkomna till Konsthallen Meken!Kommande

Skapande skola projekt ”HUR MÅR DU?” på Konsthallen MEKEN 2021/2022.

 

Utöver utställningar arbetar konsthallen Meken med pedagogisk verksamhet i form av workshops under skolledigheter och lov men också i Skapande Skola-projekt, där barn och unga får chans att träffa och arbeta ihop med yrkesverksamma konstnärer i olika workshops, många gånger med gemensam visning av den utställning vi visar just då i konsthallen.

 

Projektet/utställningen ”HUR MÅR DU?” riktar sig till elever i åk 4–9 i Smedjebackens kommun som bjuds in för att träffa och arbeta med en yrkesverksam konstnär IRYNA HAUSKA för att prata kring tema ”HUR MÅR DU?” i samband med en konstnärlig process som avslutas med elevernas egen utställning. Arbetet innefattar att få ta del av praktiska kunskaper om textil och hållbarhet för att tillsammans utforska sätt att utveckla individens färg- och formseende. Processarbetet kommer att kunna ingå i en presentation/utställning som kopplas till Konsthallen MEKEN. Efterkommande utställning projektet kan även ytterligare ämneskunniga personer bjudas/kopplas in i form av föreläsningar. Ämnen som samverkar är bild, slöjd, samhällskunskap och svenska.

Det är Kulturskolan, konsthallen Meken, Iryna Hauska/konstnär, en grundskola i Smedjebacken som bjuder in till att delta i projektet.

 

En kort beskrivning vad det involverar för teman ”HUR MÅR DU?”.

Allt fler barn mår dåligt och känner sig stressade. Dubbelt så många ungdomar lider av psykisk ohälsa i dag som för tio år sedan. Beräkningar visar att de flesta barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk ohälsa. Det finns naturligtvis många orsaker bakom den negativa utvecklingen, men en ny rapport från Folkhälsomyndigheten pekar på att en viktig orsak tycks finnas inom skolan. Den psykiska ohälsan hos dagens elever måste tas på största allvar!

Tidigare (klicka på bild för mer info)

Tillbaka till naturen

/ Grupputställning som skildrar hur förhållandet mellan natur och kultur, människa och landskap, gestaltas idag.

29 maj-28 augusti 2021


Helene Schmitz

/Ahlbäckpristagare 2019

Fotoutställning med två bildserier från projektet "Thinking Like a Mountain".

10 oktober–8 november 2020

Anders Björnhager
/ Retrospektiv med måleri och objekt
(Ahlbäckpristagare 2018)

5 oktober – 3 november 2019

Stefan F Lindberg
/ "Drömmen om ett bättre liv"
(Ahlbäckspristagare 2017)

6 – 28 oktober 2018

Identitet/Identity/Identiteeti
/ Finsk samtidskonst

18 juni – 16 augusti 2017

International Print Triennal
/ Grupputställning

10 – 12 december 2017

Någonting är på gång

/ Grupputställning om arbetet som verksam och återvändande konstnär i Dalarna. 

13 juni–16 augusti 2020

Jubilarens Val - Konst i Dalarna
/ En konstsalong med 60-talet yrkesverksamma konstnärer i Dalarna.

7 – 15 september 2019

Helena Blomqvist
/ "Florentine"

20 juni – 19 augusti 2018

Sara Jordenö
/ Visning av filmen "Diamantfolket"

23 april 2017

Ulrika Mars

/ "Att fara"

6 oktober – 9 november 2016

Från gatan
/ Hyllningsutställning till gatukonst
och kultur från det offentliga rummet

14 december 2019 – 1 mars 2020

Arbete/Existens
/ En grupputställning om arbetet - som livsinnehåll, gemenskap och hopp.

7 juni – 11 augusti 2019

Magnus Lönn

/ "Fantastik och Ordsaker"

24 mars – 23 april 2018

Transition II
/ Samlingsutställning
19 mars – 23 april 2017

Kvinnorna i arbetslivet och konsten
/ Ahlbäcksdagarna

4 – 6 oktober 2016